Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie je občianske združenie
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie je občianske združenie, ktoré sa aktívne podieľa na vytvorení kvalitnej a dostupnej siete služieb včasnej intervencie pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným znevýhodnením a to počas prvých 7 rokov jeho života.

APPVI prináša dôkazy a rokuje s kompetentnými v záujme lepšej dostupnosti služby včasnej intervencie a podporuje jej poskytovateľov v záujme poskytovať rodinám čo najkvalitnejšiu sociálnu službu včasnej intervencie.

Asociácia sa aktuálne zameriava na:

  1. Presadzovanie legislatívnych zmien pre zlepšenie dostupnosti a kvality včasnej intervencie
  2. Príprava štandardov kvality sociálnej služby včasnej intervencie, nakoľko aktuálne je služba poskytovaná v rôznej kvalite
  3. Vzdelávanie poradcov včasnej  intervencie  v princípoch a postupoch podľa najefektívnejších a dôkazmi podložených svetových trendov vo včasnej intervencii a organizovanie stretnutí poskytovateľov s cieľom výmeny skúseností z praxe vo VI.

Kontakt:
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie
Záhradnícka 70
821 08 Bratislava
www.asociaciavi.sk
info@asociaciavi.sk