ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SUSȚINĂTORILOR ȘI A FURNIZORILOR DE SERVICII
DE INTERVENȚIE TIMPURIE (NASSP-ECI)

Organizația NASSP-ECI a fost înființată în baza inițiativei furnizorilor de servicii de intervenție timpurie cu scopul de a susține serviciile de intervenție timpurie accesibile și de înaltă calitate în Slovacia. În 2018, 23 din cei 28 de furnizori de servicii de intervenție timpurie erau membri NASSP-ECI. Toți furnizorii de servicii de intervenție timpurie colaborează atunci când se elaborează metodologii care îi privesc pe aceștia.

NASSP-ECI se concentrează acum pe:

1. Schimbarea legislației privind domeniul intervenției timpurii (în cooperare cu Ministerul Afacerilor Sociale și al Familiei) – definirea mai precisă a structurii serviciilor de intervenție timpurie și a condițiilor de furnizare a serviciilor, prioritizarea programelor de intervenție timpurie mobile, adăugarea competenței de a „susține integrarea familiei în comunitate” la lista competențelor ale furnizorilor de servicii de intervenție timpurie, conștientizarea nevoii a unei echipe interdisciplinare, finanțarea obligatorie a serviciilor de intervenție timpurie.
2. Elaborarea unor standarde de calitate pentru serviciile sociale și de intervenție timpurie atâta timp cât modul furnizării și calitatea serviciilor variază.
3. Formarea furnizorilor de servicii de intervenție timpurie din Slovacia privind standardele de calitate înalte ale intervenției timpurii și crearea unei platforme unde furnizorii de servicii de intervenție timpurie pot face schimburi de experiențe între ei.