Včasná intervencia v Portugalsku: v nepretržitom vývoji          

2.1 Od začiatkov k národnému systému včasnej intervencie (SNIPI)
2.2 Právny rámec včasnej intervencie v Portugalsku – vládne nariadenie 281/2009
2.3 Niekoľko zamyslení nad vládnym nariadením 281/2009 a jeho ďalšou operacionalizáciou