Intervenția timpurie în Portugalia: un proces în continuă evoluție                          53

2.1 De la primii pași la SNIPI
2.2. Modelul juridic portughez al intervenției timpurii – Decretul 281/2009
2.3. Câteva considerații privind Decretul 281/2009 și operaționalizarea sa ulterioară     63