Wczesna interwencja w Portugalii: nieustanna ewolucja           53

2.1 Od pierwszych kroków do SNIPI
2.2 Portugalski model prawny dla WI – Dekret 281/2009
2.3 Uwagi dotyczące Dekretu 281/2009 i jego przyszłej operacjonalizacji