2. Ранната детска интервенция в Португалия: непрестанно развиващ се процес                     53

2.1. От първите стъпки към създаването на национална система за ранна детска интервенция (SNIPI)
2.2. Законодателна рамка на РДИ в Португалия – указ-закон 281/2009
2.3. Някои съображения относно указ-закон 281/2009 и бъдещото му приложение                  63