Odporúčané postupy včasnej intervencie

3. Prístup zameraný na rodinu: princípy včasnej intervencie 69

3.1. Prístup zameraný na rodinu: Čo to znamená?
3.2. Prístup zameraný na rodinu: Prečo?
3.3. Prístup zameraný na rodinu: Aký má účel?
3.4. Prístup zameraný na rodinu: Ako sa realizuje?
3.5. Zhrnutie: Hlavné princípy pre prax

4. Intervencia zameraná na rodinu 93

4.1. Cyklus intervencie a efektívne postupy pomoci
4.2. Odporúčanie
ZÁZNAM Z PRAXE
Odporúčanie: Zoznámenies tímom včasnej intervencie
4.3. Prvé kontakty
ZÁZNAM Z PRAXE
Výzvy v rámci prvého kontaktu: pohľad odborníka
4.4. APosúdenie v rámci včasnej intervencie
ZÁZNAM Z PRAXE
Posúdenie: Identifikácia funkčných zručností dieťaťa, charakteristík kontextu, obáv rodiny, jej priorít a zdrojov
4.5. Vypracovanie individuálneho plánu podpory rodiny
ZÁZNAM Z PRAXE
Vypracovanie individuálneho pránu podpory rodiny
4.6. Implementácia a monitorovanie intervencie v prirodzenom prostredí detí
ZÁZNAM Z PRAXE
Implementácia individuálneho plánu podpory rodiny
4.7. Hodnotenie výsledkov intervencie a spokojnosti rodiny
ZÁZNAM Z PRAXE
Hodnotenie výsledkov a spokojnosti rodiny