Обещаващи практики в ранната детска интервенция                        65

Съдържание:
3. Семейно-ориентиран подход: насоки за ранна детска интервенция                    69

3.1. Какво представлява семейно-ориентираният подход?
3.2. Защо е необходим семейно-ориентираният подход?
3.3. За какво се използва семейно-ориентираният подход?
3.4. Как се осъществява семейно-ориентираният подход?
3.5. Накратко: основни принципи, използвани в практиката

4.  Процесът на семейно-ориентираната интервенция                                               93

4.1. Цикълът на интервенцията и ефективни практики за оказване на подкрепа
4.2. Насочване към ползването на услуги за РДИ
ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕР
Насочване към ползването на услуги за РДИ: запознаване с екипа на услугите за РДИ
4.3. Първи контакти
ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕР
Предизвикателства по време на първия контакт: през погледа на специалиста
4.4. Оценка в услугите за РДИ
ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕР
Оценка в услугите за РДИ: идентифициране на функционалните умения на детето, характеристиките на средата, притесненията на семейството, приоритетите и ресурсите
4.5. Разработване на индивидуален план за предоставяне на услуги на семейството
ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕР
Разработване на индивидуален план за предоставяне на услуги на семейството
4.6. Приложение и мониторинг на интервенцията в  естествената среда на децата
ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕР
Приложение на индивидуалния план за предоставяне на услуги на семейството
4.7. Оценка на резултатите от интервенцията и на удовлетвореността на семейството
ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕР
Оценка на постигнатите резултати и на удовлетвореността на семейството                      203