Praktyki rekomendowane we wczesnej interwencji

3. Podejście skoncentrowane na rodzinie: wskazówki dotyczące wczesnej interwencji 69

3.1. Podejście skoncentrowane na rodzinie: czym jest?
3.2. Podejście skoncentrowane na rodzinie: dlaczego?
3.3. Podejście skoncentrowane na rodzinie: po co?
3.4. Podejście skoncentrowane na rodzinie: jak jest wdrażane?
3.5. W skrócie: najważniejsze zasady

4. WI w podejściu skoncentrowanym na rodzinie 93

4.1. Cykl interwencyjny i efektywna pomoc
4.2. Skierowanie do świadczeń WI
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Skierowanie do WI: pierwszy kontakt z zespołem WI
4.3. Pierwszy kontakt
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Wyzwania podczas pierwszych kontaktów z rodziną okiem specjalisty
4.4. Ocena w WI
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Ocena: identyfikacja funkcjonalnych umiejętności dziecka, charakterystyki kontekstu,
obaw rodziny oraz jej priorytetów i zasobów
4.5. Opracowanie zindywidualizowanego planu świadczeń dla rodziny (ZPSR)
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Tworzenie zindywidualizowanego planu świadczeń dla rodziny
4.6. Wdrożenie i monitoring interwencji w środowisku naturalnym dla dziecka
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Wdrażanie zindywidualizowanego planu usług dla rodziny
4.7. Ocena wyników interwencji oraz poziomu satysfakcji rodziny
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Ocena wyników i poziomu satysfakcji rodziny