1. Včasná intervencia a jej význam pri podpore vývinu dieťaťa         31

1.1. Čo je to včasná intervencia?
1.2. Prečo je včasná intervencia dôležitá?
1.3. ECI objectives and practice