1. Ранната детска интервенция и приложението й в случаи на насърчаване на развитието   31

1.1. Какво представлява ранната детска интервенция?
1.2. Защо е толкова важно да се започне възможно най-рано?
1.3. Цели и приложение на РДИ 50