1. Wczesna interwencja i jej znaczenie dla wspomagania rozwoju dzieci        31

1.1. Czym jest wczesna interwencja
1.2. Dlaczego ważne jest wczesne wspieranie rozwoju?
1.3. . Cele i zasady WI