FUNDACJA GÉZENGÚZ – MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI GÉZENGÚZ

Fundacja Gézengúza została założona w 1990 r. przez dr Judit Schultheisz, pediatrę specjalizującą się we wczesnej interwencji ukierunkowanej na rodzinę, opiekującą się wcześniakami, dziećmi z uszkodzeniami układu nerwowego, zaburzeniami rozwoju i grupy ryzyka. Z biegiem czasu Fundacja stała się jedną z największych organizacji non-profit na Węgrzech w tym obszarze. Opierając się na autorskim modelu systemowym Fundacja opiekuje się wymagającymi wczesnej interwencji dziećmi i ich rodzinami w pięciu ośrodkach na Węgrzech (Budakalász, Óbuda, Budafok, Győr i Salgótarján). Naszym celem jest zapewnienie holistycznej interwencji terapeutycznej w naturalnej przestrzeni życiowej dziecka, w tym wczesnej diagnostyki, zintegrowanej opieki i monitorowania jego rozwoju. Konsultacja neurologiczna, opieka fizjoterapeutyczna i psychologiczna, a także świadczenia radiologiczne, diagnostyka Huple®, diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna i rozwojowa diagnoza psychologiczna – stanowią część kompleksowej oferty dostępnej w naszych placówkach. Do zadań specjalistycznego zespołu diagnostycznego należy przeprowadzenie kompleksowej diagnozy, stały monitoring i ewaluacja oraz właściwa komunikacja z podopiecznymi, która zapewnia im dostęp do potrzebnych informacji. Nasza Fundacja uruchomiła Serwis Informacji Społecznych (SIS), który jest powszechnie dostępny na Węgrzech; ma on na celu udzielanie rodzinom informacji na temat wsparcia społecznego zapewnianego przez państwo. W oparciu o kompleksową ocenę opracowujemy odpowiedni, spersonalizowany program interwencji, realizowany przez interdyscyplinarny zespół. Specjaliści naszej Fundacji stosują następujące formy terapii: DAMT (Dynamizing Analytic Movement Therapy), terapię ukierunkowaną na poprawę równowagi i koordynacji z zastosowaniem narzędzi Huple®, neurohydroterapię w wannie – NHT1. (do wieku 5 miesięcy) i w basenie – NHT2 (do wieku 3-4 lat), pływanie terapeutyczne (powyżej 4 lat), szereg metod terapii manualnej (Pfaffenrot, Bowen), kinesiotaping, integrację sensoryczną (Ayres) w wodzie i na sali, edukację specjalną, konsultacje dla matek niemowląt, psychoterapię dziecięcą i rodzinną. Świadczymy usługi ambulatoryjne w formule indywidualnej i grupowej, a także organizujemy intensywne, tygodniowe turnusy terapeutyczne. Oprócz terapii i interwencji zapewniających skuteczne wspomaganie rozwoju, model Gézengúza kładzie duży nacisk na profilaktykę, której priorytetowym obszarem jest profilaktyczne wspomaganie wcześniaków z grupa ryzyka.

Jesteśmy przekonani, że podstawą skutecznej wczesnej interwencji jest ścisła współpraca z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka, dlatego zwracamy szczególną uwagę na wsparcie w budowaniu prawidłowych relacji w środowisku dziecka oraz na koordynację ścieżek dzieci i rodzin w systemie wsparcia.

Fundacja uczestniczy w szkoleniu przyszłych specjalistów (fizjoterapeutów, pielęgniarek), prezentując autorki model wczesnej interwencji, jak również przedstawiając możliwości i zasady współpracy różnych instytucji. Ponadto oferujemy akredytowane szkolenia dla dostawców usług WI w zakresie metod rehabilitacyjno-leczniczych (program Huple®, NHT) opracowanych przez dr Judit Schultheisz i współpracowników Fundacji Gézengúza.