Czym jest NASO?
• NASO to ogólnokrajowa organizacja pozarządowa aktywnie działająca na rzecz tworzenia i wdrażania skutecznych krajowych i lokalnych polityk społecznych, a także inicjatyw i usług w tym obszarze;
• Jest to organizacja reprezentująca problematykę WI na poziomie krajowym; jej członkami są dostawcy usług społecznych, gminy, pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz pracownicy służb społecznych, pracujący na terenie całego kraju; w sumie łączy ona ponad 2 000 struktur i podmiotów;
• Stanowi największą krajową organizację służącą osobom z niepełnosprawnością (OzN), jest członkiem Krajowej Rady ds. Integracji OzN;
• NASO jest członkiem Krajowej Rady ds. Włączenia Społecznego;
• Występuje jako oficjalny przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Usług dla Osób z niepełnosprawnością (EASPD) w Bułgarii.
Struktura NASO i główne osiągnięcia
• NASO liczy ponad 2 000 członków, wśród których 266 to gminy, 225 to organizacje pozarządowe, 45 to podmioty gospodarcze, a 1 500 to dostawcy usług socjalnych itp. Członkowie NASO wspierają 33 000 użytkowników usług socjalnych, wśród których 13 000 to OzN;
• W strukturach NASO zatrudnionych jest ponad 4 000 OzN;
• NASO posiada dwa biura krajowe – jedno w Warnie, drugie zaś w stolicy Bułgarii, Sofii, a także 32 przedstawicielstwa we wszystkich miastach – centrach administracyjnych w kraju.
Działania NASO
1. Wsparcie dla OzN i innych grup społecznych
2. Wsparcie rozwoju aktywnej lokalnej polityki społecznej i usług socjalnych
3. Wsparcie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Bułgarii
4. Wsparcie organizacji i działań z zakresu kultury i sztuki mających na celu realizację inicjatyw społecznych prowadzących do większej aktywności, zmiany postaw wobec OzN i integracji społecznej OzN.
Krajowe Forum i Nagrody NASO
W ramach działań NASO organizuje doroczne Forum Krajowe poświęcone szerokiej tematyce sektora usług społecznych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Fora przygotowywane są w ramach partnerstwa z EASPD wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
Oprócz Forów Krajowych NASO realizuje również bogaty program wydarzeń regionalnych i lokalnych we wszystkich bułgarskich miastach i gminach.
W celu promowania najlepszych praktyk w sektorze usług społecznych, NASO przyznaje dorocznie nagrody krajowe za wkład w rozwój społeczny Bułgarii w następujących kategoriach: gminy, organizacje pozarządowe, pracodawcy, usługi socjalne, sztuka i kultura.
Dane kontaktowe
Adres:
115 Knyaz Boris I Blvd., 9002 Warna, Bułgaria
13 Serdika Str., Fl. 4, 1000 Sofia, Bułgaria
E-mail: project@naso.bg
Telefon: +359 (0) 884 688 242
Strona internetowa: naso.bg/en
Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/nasobg