Споделяне на опит

за по-добро бъдеще на децата и техните семейства

Инструментариум

Въведение в инструментариума

Инструментариумът е избран да бъде използван, тъй като е пряко свързан с проект ECI Agora. В основата на инструментариума е темата „Препоръчителни практики в сферата на ранната детска интервенция – ръководство за специалисти“, като документът е преведен от португалски език: „Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância – Um Guia para Profissionais“. Ръководството е изготвено […]

1: Ранната детска интервенция: концепция и основна рамка

1. Ранната детска интервенция и приложението й в случаи на насърчаване на развитието   31 1.1. Какво представлява ранната детска интервенция? 1.2. Защо е толкова важно да се започне възможно най-рано? 1.3. Цели и приложение на РДИ 50

2: Цикличен процес на семейно-ориентираната интервенция

Обещаващи практики в ранната детска интервенция                        65 Съдържание: 3. Семейно-ориентиран подход: насоки за ранна детска интервенция                    69 3.1. Какво представлява семейно-ориентираният подход? 3.2. Защо е необходим семейно-ориентираният подход? 3.3. За какво се използва семейно-ориентираният подход? […]

3: Интегрирана секторна и трансдисциплинарна система за РДИ

2. Ранната детска интервенция в Португалия: непрестанно развиващ се процес                     53 2.1. От първите стъпки към създаването на национална система за ранна детска интервенция (SNIPI) 2.2. Законодателна рамка на РДИ в Португалия – указ-закон 281/2009 2.3. Някои съображения относно указ-закон 281/2009 и бъдещото му приложение […]

4: Оценка на програмите и системите за РДИ

6. Оценка на програмите за ранна детска интервенция                                         241 6.1. Защо е необходимо да се прави оценка на програмите за РДИ? 6.2. Какво се има предвид под „оценка“ на програмите за РДИ? 6.3. Каква е […]

5: Професионално развитие и супервизия

Възможности за професионално развитие 7. Обучение – усвояване на знания, умения и нагласи за по-успешна работа                            273 7.1. Професионален профил на специалистите по РДИ, професионално развитие и обучение? 7.2. Професионално развитие в сферата на РДИ 7.3. Компоненти на обучението: „кой“, „какво“ и […]