Podziel się doświadczeniem

dla lepszej przyszłości dzieci i ich rodzin

Zestaw narzędzi

Prezentacja zestawu narzędzi

Wybór tego zestawu narzędzi wynika z jego trafności dla projektu Agora. Wyróżnione 5 narzędzi to Przewodnik dla profesjonalistów pt.: “ Recommended Practices in Early Childhood Intervention, a guidebook for professionals” przetłumaczony z języka portugalskiego “Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância – Um Guia para Profissionais”. Przewodnik został napisany przez naszych kolegów z Portugalii na […]

1: Wczesna interwencja, koncepcje i wizje leżące u jej podstawy

1. Wczesna interwencja i jej znaczenie dla wspomagania rozwoju dzieci        31 1.1. Czym jest wczesna interwencja 1.2. Dlaczego ważne jest wczesne wspieranie rozwoju? 1.3. . Cele i zasady WI

2: Cykl interwencyjny w podejściu skoncentrowanym na rodzinie

Praktyki rekomendowane we wczesnej interwencji 3. Podejście skoncentrowane na rodzinie: wskazówki dotyczące wczesnej interwencji 69 3.1. Podejście skoncentrowane na rodzinie: czym jest? 3.2. Podejście skoncentrowane na rodzinie: dlaczego? 3.3. Podejście skoncentrowane na rodzinie: po co? 3.4. Podejście skoncentrowane na rodzinie: jak jest wdrażane? 3.5. W skrócie: najważniejsze zasady 4. WI w podejściu skoncentrowanym na rodzinie […]

3: Zintegrowany system wczesnej interwencji: współpraca międzysektorowa i transdyscyplinarna

Wczesna interwencja w Portugalii: nieustanna ewolucja           53 2.1 Od pierwszych kroków do SNIPI 2.2 Portugalski model prawny dla WI – Dekret 281/2009 2.3 Uwagi dotyczące Dekretu 281/2009 i jego przyszłej operacjonalizacji

4: Ewaluacja programów WI

6.  Ewaluacja programów WI        241 6.1. Dlaczego ewaluacja programów? 6.2. Co oznacza ewaluacja programów WI? 6.3. Ewaluacja programów WI. Po co? 6.4. Jak oceniać programy WI? Aneks 2A Aneks 2B

5: Rozwój zawodowy i superwizje

Możliwości rozwoju zawodowego 7. Szkolenie – budowanie wiedzy, kompetencji i postaw sprzyjających lepszemu 272 przebiegowi interwencji 7.1. Profil specjalisty WI, rozwój zawodowy i szkolenia 7.2. Rozwój zawodowy w WI 7.3. Komponenty szkolenia: kto, co i jak 8. Superwizja – budowanie opartej na zaufaniu relacji, która wspomaga rozwój zawodowy specjalistów WI 286 8.1. Superwizja jako jeden […]