Możliwości rozwoju zawodowego

7. Szkolenie – budowanie wiedzy, kompetencji i postaw sprzyjających lepszemu 272
przebiegowi interwencji
7.1. Profil specjalisty WI, rozwój zawodowy i szkolenia
7.2. Rozwój zawodowy w WI
7.3. Komponenty szkolenia: kto, co i jak

8. Superwizja – budowanie opartej na zaufaniu relacji, która wspomaga rozwój zawodowy
specjalistów WI 286
8.1. Superwizja jako jeden z filarów WI
8.2. Założenia superwizji, która buduje relację opartą na zaufaniu oraz wspiera rozwój
8.3. Wyznaczanie celów superwizanta i superwizora
8.4. Skuteczne metody w superwizji WI