Oportunități de dezvoltare profesională                       273

7. Formare – Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor pentru o intervenție mai eficientă
7.1. Profil profesional ECI, dezvoltare profesională și pregătire
7.2. Dezvoltare profesională în ECI
7.3. Componente ale formării: „cine”, „ce” și „cum”

8. Supervizare – Spre o relație de încredere care promovează dezvoltarea în domeniul intervenției timpurii                              287
8.1. Rolul supervizării în ECI
8.2. Ipoteze de supervizare pentru a construi o relație de încredere și sprijin pentru dezvoltare
8.3. Stabilirea obiectivelor supervizorului și a persoanei supervizate
8.4. Abordări eficiente în supervizarea ECI