Въведение в инструментариума

Инструментариумът е избран да бъде използван, тъй като е пряко свързан с проект ECI Agora. В основата на инструментариума е…

1: Ранната детска интервенция: концепция и основна рамка

1. Ранната детска интервенция и приложението й в случаи на насърчаване на развитието   31 1.1. Какво представлява ранната детска…

2: Цикличен процес на семейно-ориентираната интервенция

Обещаващи практики в ранната детска интервенция                        65 Съдържание: 3.…

3: Интегрирана секторна и трансдисциплинарна система за РДИ

2. Ранната детска интервенция в Португалия: непрестанно развиващ се процес                    …

4: Оценка на програмите и системите за РДИ

6. Оценка на програмите за ранна детска интервенция                        …

5: Професионално развитие и супервизия

Възможности за професионално развитие 7. Обучение – усвояване на знания, умения и нагласи за по-успешна работа        …