Европейската асоциация за ранна детска интервенция Eurlyaid включва членове с интереси в областта на ранната детска интервенция. В Eurlyaid членува и работна група, съставена от представители на родителски асоциации, професионалисти и експерти от различни страни на Европейски съюз.

Асоциация Eurlyaid е базирана в Люксембург. Основана е през 1988 г. по време на международна конференция в Ротердам от малка група родители, учени и професионалисти от Люксембург, Холандия, Белгия, Франция, Германия и Испания. Организацията е създадена поради необходимостта от качествени услуги за деца със специални нужди и техните родители в цяла Европа. Сформирана е работна група, която получава финансова подкрепа от фонд на Европейския съюз. Основната й цел е организиране и провеждане на работни срещи веднъж годишно в рамките на четири дни, както и организиране и провеждане на една конференция на всеки 4 години.

През първата година от своята работа групата изготвя манифест – документ, описващ ключови елементи, свързани с ранната детска интервенция, публикуван през 1992/1993 г.
През 90-те години организацията работи по:
• методи за оценка, свързани с определяне на качеството на услугите;
• изготвяне на учебна програма за професионално обучение и разработване на стандартни за качество.

През 1999 г. става ясно, че спонсорството от Европейския съюз ще приключи през идната година.
До 2000 г. Eurlyaid е „затворена” работна група с членове от около 18 държави. Всички те смятат за необходимо работата им да продължи, в следствие на което, на свои разноски, те организират срещи в продължение на 3 години с цел да бъде открита алтернатива, а именно:

• членовете на Асоциация Eurlyaid да бъдат партньори по проекти и да споделят активно придобитите опит и знания;
• да организират ежегодни конференции;
• Асоциация Eurlyaid да се трансформира в отворена уеб-базирана общност.

От 2002 г. до сега са организирани конференции в следните държави: Ирландия (2003); Белгия (2004); Финландия (2005); Великобритания (2005); Холандия (2006); Австрия (2007); Норвегия (2008); Испания (2009); Германия (2010); Кипър (2011); Португалия (2012); Хърватия (2013); Турция (2014); Великобритания и Франция (2015); Молдова (с EASPD), Португалия и Испания (2016); Сърбия (2017); Украйна (2018).

Междувременно, членовете на Eurlyaid участват в редица конференции, организирани и от други организации.
Eurlyaid има повече от 350 регистрирани членове в цяла Европа и извън Европейския съюз. Членството е освободено от такса.
Настоящи проекти, по които работи Eurlyaid, са:
• проект Agora, съфинансиран от Фондации Velux;
• два проекта, съфинансирани по програми на Европейския съюз;
• проекти, съфинансирани от частни спонсори.
Работата на членовете на асоциацията и инвестираното време в каузата на Eurlyaid са на доброволни начала. Няма служители на платени позиции.

Eurlyaid има за цел:
• повишаване качеството на живот както на родителите, така и на децата със специални потребности чрез прилагане на различни методи за ранна детска интервенция;
• стимулиране развитието на ранната детска интервенция в цяла Европа;
• повишаване чувствителността към ценностите и етиката на ранната детска интервенция;
• повишаване квалификацията и експертността по теми, свързани с ранна детска интервенция.
Тези цели се постигат чрез следните дейности:
• разпространение на знания, опит и експертиза, свързани с ранната детска интервенция, сред родители, професионалисти, експерти и практици;
• стимулиране обмена на информация, опит и експертиза по начин, който е лесно достъпен за всички, създавайки он-лайн базирана общност;
• насърчаване споделянето на добри практики;
• подкрепа на съществуващи добри практики и мрежи, свързани с ранната детска интервенция, както и поддържане на база-данни;
• иницииране на научни изследвания, свързани с ранната детска интервенция;
• провеждане на беседи, свързани с програми за обучение на професионалисти;
• подкрепа на персонал/служители;
• иницииране и участие в проекти;
• организиране на конференции, семинари и симпозиуми;
• подобряване на обществената нагласа спрямо ранната детска интервенция.
www.eurlyaid.eu
https://www.facebook.com/Eurlyaid-EAECI-892618447492977
info@eurlyaid.eu