Фондация GÉZENGÚZ
Фондация Gézengúz е основана през 1990 г. от педиатъра д-р Юдит Шултхайс. Създадена е с цел предоставяне на семейно-ориентирани дейности, свързани с ранната детска интервенция, при преждевременно родени деца, деца с увреждания на нервната система и деца със забавяне в развитието или в риск от такова.

От основаването си до настоящия момент Фондация Gézengúz се превърна в една от най-големите неправителствени организации в Унгария, която работи в сферата на ранната детска интервенция и с деца и семейства в нужда от тази услуга. Въз основа на системен подход се работи с деца и техните семейства в пет центъра в Унгария.
Основната цел на фондацията е предоставяне на цялостна подкрепа за ранна детска интервенция в естествена домашна среда. Част от комплексната диагностика, която се осъществява в центровете на Gézengúz, включва ранна диагностика, интегрирана помощ и проследяване, детска неврология и педиатрична радиология, Huple – диагностика, физиотерапия, психологическа, психо-педагогическа и диагностика на психологическото развитие.
Екипът по диагностика работи по теми като мениджмънт, продължаващо наблюдение и обмен на информация.
Фондацията е разработила социални информационни услуги, които са достъпни за всички хора в Унгария, с цел семействата да черпят информация относно социалната подкрепа, която биха могли да получат във всяка една част на страната.
На базата на комплексни оценки е разработен персонализиран и адекватен модел на работа, внедрен в мултидисциплинарната екипна дейност.
Специалистите на фондацията предоставят следните видове услуги:
• аналитична терапия на движението;
• програма Huple® за баланс и координация;
• невро-хидротерапия във вана – NHT1 (до 5 месечна възраст) и в басейн – NHT2 (до 3-4 годишна възраст);
• терапевтично плуване (след 4 годишна възраст);
• различни мануални терапевтични методи (Пфафенрот-терапия, Боуен-терапия), кинезиотейпинг;
• сензорна терапия (Айрес-терапия) във вода и/или на пода;
• специални образователни програми;
• консултации за майки с малки бебета;
• детска и фамилна психотерапия.
Фондацията предоставя амбулаторни услуги в индивидуална и интегрирана групова форма или в резидентна седмична интензивна терапия.
Освен терапиите, които осигуряват ефективно подобрение, моделът на работа на Фондация Gézengúz поставя голям акцент и върху превенцията. Конкретна приоритетна област е програмата за превенция на преждевременно родени деца.
Фондацията смята, че основата на успешната ранна детска интервенция трябва да се положи в тясно сътрудничество със семейството и близките, поради което се обръща специално внимание и на отношенията около детето, както и на поддържането на добра семейна среда.
Фондацията участва в обучението на бъдещите специалисти (физиотерапевти, медицински сестри), представяйки модел за работа в ранна детска възраст, който дава поглед върху възможностите на екипната работа в различни услуги.
Освен това, фондацията предлага акредитирани обучения за доставчици на услуги за ранна детска интервенция, свързани с усвояване на методите за рехабилитация (Huple®- програма, NHT), разработени от д-р Юдит Шултхайс и от сътрудниците на Фондация Gézengúz.