Eurlyaid – Asociația Europeană Pentru Intervenția Timpurie (EAECI) este o asociație participativă, având ca membri persoane interesate în probleme referitoare la intervenția timpurie, precum și cu un grup de lucru format din reprezentanți ai asociațiilor de părinți, specialiști și cercetători din diferite țări ale Uniunii Europene.

EURLYAID, asociație stabilită în Luxembourg, a fost înființată în 1988 în timpul unei conferințe internaționale în Rotterdam de către un grup restrâns de părinți, oameni de știință și specialiști provenind din Luxembourg, Olanda, Belgia, Franța, Germania și Spania.

Punctul de pornire: viitoarea consolidare a Uniunii Europene și nevoia serviciilor de calitate pentru copiii cu nevoi speciale și părinții lor în toată Europa. Am început prin a fi un grup de lucru finanțat printr-un fond (mic) de la Uniunea Europeană care ne permitea să organizăm întâlniri pentru a lucra împreună o dată pe an și să organizăm o conferință o dată la 4 ani.

În primii ani, grupul a lucrat la întocmirea unui manifest, document care să descrie elemente cheie ale intervenției timpurii, publicat în 1992/1993.

Pe parcursul anilor ’90 a urmat să lucreze la, de exemplu:

– analiza metodelor de evaluare pentru a defini serviciile de calitate
– analiza și dezvoltarea unui curriculum pentru formare profesională și standarde de calitate

În 1999, asociația a fost anunțată că finanțarea de la UE va înceta din anul 2000.

Până în 2000, Eurlyaid era un grup de lucru „închis”, cu reprezentanți/membri din aproximativ 18 țări. Toți acești membri își doreau să continue munca pe care au început-o și, prin urmare, au organizat întâlniri 3 ani la rând (suportând cheltuielile din propriul buzunar) pentru a găsi o alternativă. Aceasta a fost găsită în:

– a deveni parteneri de proiect (prin solicitare) și a împărtăși experiența și cunoștințele acumulate
– a organiza conferințe în fiecare an
– a se transforma într-o comunitate deschisă, bazată pe rețeaua amplă dezvoltată în anii precedenți

Rezultatul a constat într-o serie de conferințe organizate de către Eurlyaid, începând din 2002:
2003 – Cork, Irlanda; 2004 – Butchenbach, Belgia; 2005 – Jyvaskyla, Finlanda; 2005 – Birmingham; 2006 – Arnheim, Olanda; 2007 – Graz, Austria; 2008 – Kristiansand, Norvegia; 2009 – Madrid, Spania; 2010 – Gera, Germania; 2011 – Cipru; 2012 – Braga, Portugalia; 2013 – Zadar, Croația; 2014 – Antalya, Turcia; 2015 – Regatul Unit; 2015 – Paris, Franța; 2016 – Moldova (cu EASPD); 2016 – Lisabona, Portugalia; 2016 – Valencia, Spania; 2017 – Belgrad, Serbia; 2018 – Kharkhov, Ucraina.

În afara conferințelor organizate de către Eurlyaid, membri participă și fac prezentări la diferite conferințe organizate de către alte organizații.

În prezent, Eurlyaid are mai mult de 350 de membri înregistrați, provenind atât din Europa, cât și din afara ei: din Islanda până în Brazilia. Înregistrarea ca membru nu presupune costuri.

Proiecte actuale:
– finanțat de către Fundațiile Velux: ECI Agora
– 2 proiecte europene
– un donator privat

Munca depusă și timpul investit reprezintă muncă voluntară din partea membrilor, nu există angajați sau poziții plătite.

Eurlyaid – EAECI are scopul de (1) a îmbunătăți calitatea vieții copiilor cu nevoi speciale și a părinților acestora prin intervenție timpurie (în contextul incluziunii sociale și a integrării principiului egalității de gen), (2) a stimula creșterea în număr și dezvoltarea calitativă a serviciilor de intervenție timpurie la nivel european, (3) a crește nivelul de conștientizare asupra valorilor și eticii în intervenția timpurie așa cum sunt ele descrise în manifest și (4) a crește nivelul de cunoștințe și expertiză în domeniul intervenției timpurii.

Aceste obiective sunt urmărite prin activități precum (a) Diseminarea cunoștințelor, experiențelor și a expertizei privind intervenția timpurie către profesori, specialiști și practicieni, (b) Promovarea schimbului de informație, experiență și expertiză într-un mod accesibil pentru toată lumea, prin crearea unei Comunități Europene pe Internet, (c) Încurajarea dezvoltării bunelor practici, (d) Susținerea ideilor existente asupra bunelor practici și a rețelelor privind intervenția timpurie, precum și asumarea rolului de sistem de referință, (e) Inițierea cercetării științifice în domeniul intervenției timpurii, (f) Inițierea discuțiilor privind programelor de formare a specialiștilor, (g) Susținerea schimbului de personal între organizații, (h) Inițierea și participarea în proiecte, (i) Organizarea unor conferințe, seminare și simpozioane, (j) Îmbunătățirea imaginii publice a intervenției timpurii.

www.eurlyaid.eu
https://www.facebook.com/Eurlyaid-EAECI-892618447492977/
info@eurlyaid.eu or van.loen@eurlyaid.eu