Az Eurlyaid – a Koragyermekkori Intervenció Európai Szövetsége (EAECI) a kora gyermekkori intervenció kérdései iránt érdeklődő személyek részvételével létrejött szervezet, emellett az Európai Unió különböző országaiban található szülői egyesületek, szakemberek és kutatók képviselőiből álló munkacsoport.

A luxemburgi székhelyű EURLYAID-t 1988-ban alapították egy Rotterdamban tartott nemzetközi konferencián. Luxemburgi, holland, belga, franciaországi, németországi és spanyolországi szülők, tudósok és szakemberek kis csoportja hozta létre.

Kiinduló pont: a közelgő EU, valamint a speciális nevelési igényű gyermekek és szüleik részéről a jó minőségű szolgáltatások iránti igény egész Európában. Eredetileg munkacsoportként jött létre, amelyet egy (kis) EU alap támogatott abból a célból, hogy évente egyszer 4 napra találkozzanak, és 4 évenként 1 konferenciát tartsanak.

Az első években a munkacsoport a Kiáltványon (Manifesto) dolgozott, egy olyan dokumentumon, amely az ECI alapelveit fogalmazta meg, s amely 1992/1993-ban került publikálásra.

Az 1990-es években többek között az alábbi területeken folyt a munka:
– a szolgáltatások minőségének meghatározásához szükséges értékelési módszerek tanulmányozása
– a szakmai képzés és a minőségi szabványok anyagainak tanulmányozása és fejlesztése.

1999-ben bejelentették, hogy az EU finanszírozás 2000-ben véget ér.

Az Eurlyaid 2000-ig egy “zárt” munkacsoport volt, kb. 18 ország képviselőinek/tagjainak részvételével. Valamennyi tag fontosnak tartotta a munka folytatását, és 3 éven keresztül (saját költségükön) találkozókat tartottak annak érdekében, hogy alternatív megoldást találjanak. Ez végül a következő lett:

– Partnerként való részvétel projektekben (felkérésre) és az összegyűlt széles körű tapasztalatok és ismeretek aktív megosztása.
– Évente konferenciák szervezése.
– Kiterjedt hálózaton alapuló, nyílt internet-alapú közösséggé való átalakulás.

Ennek eredményeként 2002 óta az alábbi konferenciákra került sor:

Cork, Írország, 2003, Butchenbach, Belgium, 2004, Jyvaskyla, Finnország, 2005, Birmingham, Egyesült Királyság, 2005, Arnhem, Hollandia, 2006, Graz, Ausztria, 2007, Kristiansand, Norvégia, 2008, Madrid, Spanyolország, 2009, Gera, Németország, 2010, Ciprus, 2011, Braga, Portugália, 2012, Zadar, Horvátország, 2013 , Antalya, Törökország, 2014, Párizs, Franciaország, 2015, Moldávia (EASPD-vel közösen), Lisszabon, Portugália, és Valencia, Spanyolország, 2016, Belgrád, Szerbia, 2017, Harkov, Ukrajna, 2018.

Eközben az Eurlyaid tagok a társ szervezetek által szervezett számos konferencián is előadást tartottak.

Az Eurlyaidnek Európa szerte és az EU-n kívülről is, Izlandtól Braziliáig több mint 350 regisztrált tagja van. A tagság díjmentes.

Aktuális projektek:
– Velux Alapítvány: Agora projekt
– 2 EU projekt
– egy privát donor
A befektetett munka és a rászánt idő teljesen önkéntes alapon történik. Nincs személyi állományunk, ill. nincsenek fizetett munkatársaink.

Eurlyaid – EAECI célja, hogy (1) a kora gyermekkori intervenció segítségével javítsa a speciális nevelési igényű gyermekek és szüleik életminőségét (a befogadás és nemek közötti egyenlőség elveinek figyelembe vételével), (2) a kora gyermekkori intervenció európai szintű kiterjesztésének és fejlesztésének ösztönzése, (3) a kora gyermekkori intervenció értékei és etikája iránti érzékenység fokozása a Kiáltványban leírtak szerint, valamint (4) a kora gyermekkori intervencióval kapcsolatos tudás és szakértelem bővítése.

Ezen célok elérése az alábbi tevékenységek révén valósul meg (a) a kora gyermekkori intervenció terén szerzett ismeretek, tapasztalat és tudás megosztása a szülőkkel, szakemberekkel, kutatókkal és gyakorló orvosokkal, (b) az információ, tapasztalat és szakértelem cseréjének elősegítése minden érdekelt számára hozzáférhető módon az Európai Internetes Közösség létrehozásával, (c) a jó gyakorlatok fokozott fejlesztése, (d) a kora gyermekkori intervenció meglévő jó gyakorlatainak és a hálózatainak támogatása és referenciarendszerként való működtetése, (e) tudományos kutatás kezdeményezése a kora gyermekkori intervenció területén, (f) eszmecsere indítása a szakembereknek szóló képzési programokról, (g) a személyi állomány cseréjének támogatása, (h) projektek kezdeményezése és azokban való részvétel, (i) konferenciák, szemináriumok és szimpóziumok szervezése, (j) a kora gyermekkori intervenció nyilvános profiljának erősítése.

www.eurlyaid.eu
https://www.facebook.com/Eurlyaid-EAECI-892618447492977/
info@eurlyaid.eu