6.  Ewaluacja programów WI        241

6.1. Dlaczego ewaluacja programów?
6.2. Co oznacza ewaluacja programów WI?
6.3. Ewaluacja programów WI. Po co?
6.4. Jak oceniać programy WI?

Aneks 2A
Aneks 2B