6. Оценка на програмите за ранна детска интервенция                                         241

6.1. Защо е необходимо да се прави оценка на програмите за РДИ?
6.2. Какво се има предвид под „оценка“ на програмите за РДИ?
6.3. Каква е целта на оценката на програмите за РДИ?
6.4. Как се прави оценка на програмите за РДИ?
Приложение 2.A 257
Приложение 2.B 263