Wybór tego zestawu narzędzi wynika z jego trafności dla projektu Agora.

Wyróżnione 5 narzędzi to Przewodnik dla profesjonalistów pt.: “ Recommended Practices in Early Childhood Intervention, a guidebook for professionals” przetłumaczony z języka portugalskiego “Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce na Infância – Um Guia para Profissionais”.

Przewodnik został napisany przez naszych kolegów z Portugalii na podstawie ich 30-letnich doświadczeń rozwijania koncepcji i budowania krajowego systemu Wczesnej Interwencji.

Przewodnik stanowi wdrożoną w praktyce syntezę wyników badań naukowców z całego świata na przestrzeni 30-40 lat, wizji rodziców, specjalistów różnych dziedzin zaangażowanych we Wczesną Interwencję, organizacji międzynarodowych, takich jak UN (Organizacja Narodów Zjednoczonych) i UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) oraz władz krajowych.

Zestaw narzędzi zaczyna się od podstaw neurobiologii: prawidłowy, optymalny rozwój systemu nerwowego każdego dziecka (ze specjalnymi potrzebami lub bez nich) jest decydujący i istotny dla uzyskania możliwie najlepszych rezultatów. W dzisiejszych czasach mamy to szczęście, że wszystkie ugrupowania i zrzeszenia zaangażowane we wspieranie rozwoju i procesu uczenia się małych dzieci, mogą z łatwością docierać do rzetelnych, pełnych informacji.

Przewodnik, a zatem jego narzędzia zataczają coraz szersze kręgi odnosząc się do kolejnych, istotnych i powiązanych z rozwojem z dziecka, rozwojem profesjonalistów i społeczeństw, obszarów. Jaki system WI powinniśmy wdrażać ? Jakiego systemu WI potrzebujemy ? W jaki sposób organizujemy go by przynosił realne korzyści dzieciom i rodzinom a także obejmował wszystkie aspekty społeczeństwa włączającego ?

Dlatego też, w każdym z narzędzi podkreślamy konieczność odniesienia się do głównych rozdziałów przewodnika. Wyjaśniamy jednak, że wszystkie rozdziały, zagadnienia i informacje są bez wątpienia ze sobą powiązane i kluczowe do wykorzystania w procesie budowania i rozwijania całościowego sytemu WI w każdym kraju.

Doświadczenia pokazują i uczą nas, że nie ma „gotowych recept”. Gdyby tylko to jedno było prawdą…

Każdy kraj musi odnaleźć i nakreślić swój własny „najlepszy system WI” biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczne, kulturowe i aktualną sytuację.

Mamy nadzieję, że Przewodnik, zawarte w nim narzędzia i informacje, będą dla Państwa przydatne.

Przewodnik w wersji on-line można znaleźć na poniższej stronie:  tutaj

Praktyki rekomendowane we wczesnej interwencji Przewodnik dla specjalistów
Praktyki rekomendowane we wczesnej interwencji Przewodnik dla specjalistów

Tej wersji nie można ściągnąć.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub gdybyście Państwo chcieli zamówić drukowaną wersję

Przewodnika, prosimy o kontakt na adres:
guidebook@eurlyaid.eu