GÉZENGÚZ ALAPÍTVÁNY – GÉZENGÚZ INTERVENCIÓS MODELL
A Gézengúz Alapítványt 1990-ben alapította Dr. Schultheisz Judit gyermekorvos a koraszülött, idegrendszeri sérült, eltérő vagy veszélyeztetett fejlődésmenetű gyermekek családcentrikus, kora gyermekkori intervenciós ellátásáért. Az azóta eltelt időben ezen a területen Magyarország legnagyobb közhasznú civil szervezetévé vált. Rendszerszemléletű modellt működtetve Magyarországon öt központban (Budakalász, Óbuda, Budafok, Győr, Salgótarján) fogadjuk országos ellátási profillal a gyermekeket, családokat. Célunk a természetes élettérben biztosított, holisztikus szemléletű intervenciós tevékenység, mely magában foglalja a korai diagnosztikát, az integrált ellátást és az utánkövetést. Az intézeteinkben elérhető összetett diagnosztika részét képezi a gyermekneurológiai és gyermek radiológiai vizsgálat, a Huple®-diagnosztika, fizioterápiás felmérés, pszichológiai-, pszichopedagógiai-, fejlődéspszichológiai diagnosztika. A diagnosztikai szakteam feladatai közé tartozik a diagnosztikai menedzsment, a folyamatos utánkövetés, kontroll biztosítása és a megfelelő tájékoztatás, információ átadása. Alapítványunk kidolgozta és mindenki számára elérhetővé tette Szociális Információs Szolgáltatásunkat (SZISZ), amelynek célja a családok tájékoztatása az államilag biztosított szociális támogatásokról. Az összetett vizsgálatok alapján alakítjuk ki egyénre szabott, adekvát ellátási modult, amely transzdiszciplináris team munka keretében valósul meg. Alapítványunk szakemberei által alkalmazott ellátási formák: a Dinamizáló Analitikus Mozgásterápia (DAMT), a Huple® egyensúly- és koordinációs eszközzel végzett program, Neuro-hidroterápia kádban – NHT1. (5hónapos korig) és medencében – NHT2. (3-4 éves korig), gyógyúszás (4 éves kor felett), különböző manuálterápiás módszerek (Pfaffenrot-terápia, Bowen-technika), Kinezio-tape technika, Dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT, Ayres-terápia) vízi és tornatermi helyzetekben, pedagógiai-gyógypedagógiai fejlesztés, alapozó terápia, baba-mama konzultáció, gyermek és családpszichoterápia. Ellátást biztosítunk egyéni és integrált csoportos formában, illetve Heti intenzív terápia (HIT) formájában is. A Gézengúz modellben

a hatékony fejlődést biztosító terápiák, fejlesztések mellett nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, ennek kiemelt területe a koraszülöttek mint rizikócsoport prevenciós programja.
Hisszük, hogy a sikeres korai intervenció alapja a családdal, hozzátartozókkal való szoros együttműködés, így kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek körüli kapcsolatok támogatására, a gyermek- és családút koordinálására is.
Az Alapítvány részt vállal a jövő szakembereinek (gyógytornász-fizioterapeuták, védőnők) graduális képzésében, bemutatva koragyermekkori intervenciós modellünket, rálátást adva a sokrétű ellátás lehetőségeire és a team munkára. Továbbá Dr. Schultheisz Judit és a Gézengúz Alapítvány munkatársai által kidolgozott egészségügyi-rehabilitációs módszerek (Huple®-program, NHT) elsajátítására akkreditált képzéseket biztosítunk.