A DizabNet hálózat 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy kommunikációs és prezentációs platformot biztosítson a fogyatékkal élőknek szociális szolgáltatást nyújtók részére. A hálózat a fogyatékkal élők jogait és érdekeit képviselő szervezetek körét bővíti, amelyek munkájukat a vonatkozó nemzetközi dokumentumoknak, különösen pedig az ENSZ Fogyatékkal élő személyek jogairól szóló Egyezményének megfelelően végzik.

A hálózat első közreműködői voltak: az „Alpha Transilvana” Alapítvány Marosvásárhelyről, a “Hans Spalinger” Szövetség, Simeria, az “Orban” Alapítvány Odorheiu Secuiesc-ből, a temesvári “Pentru Voi” Alapítvány, a „Trebuie” Fetești Szövetség az EASPD (A fogyatékkal élőknek szolgáltatást nyújtók európai Szövetsége) és a Handicap International támogatásával.

A hálózathoz jelenleg 106 tagszervezet és intézmény tartozik, magán és állami egyaránt, védett szervezetek, egyéni irodák, valamint a tudományterületekről érkezett független szakemberek.

A DizabNet Hálózatot 2016 óta a DizabNet Szövetség (www.dizabnet.ro) képviseli, a DizabNet Szövetség 2017-ben az EASPD tagja lett.

The DizabNet küldetése, hogy a tagszervezetek és intézmények által a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások minőségének javítását elősegítse annak érdekében, hogy szakértelmüket és erőforrásaikat magas szintű előnyökre váltsák.

The DizabNet jövőképe szerint Romániában a fogyatékkal élő személyeknek nyújtott szolgáltatások alapvető eszközt jelentenek a társadalmi integráció elősegítéséhez. Ezen szolgáltatások javítása és korszerűsítése jelentősen hozzá fog járulni a fogyatékkal élők életminőségének, valamint a közösség irányításának a fejlesztéséhez.

Ezért a DizabNet egy nyitott hálózat minden olyan szervezet és intézmény számára, amely elkötelezett a fogyatékkal élő emberek szükségleteinek kielégítése iránt Romániában.

A DizabNet célja, hogy együttműködési keretet biztosítson és tartson fenn a fogyatékkal élő személyeknek szolgáltatást nyújtó aktív szervezetek számára azok folyamatos minőségi fejlődése érdekében.

A DizabNet tagok tevékenységüket az alábbi közös elvek alapján folytatják:
• Az alapvető emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása
• A diszkrimináció megelőzése és az ellene való küzdelem
• Esélyegyenlőség
• Társadalmi szolidaritás
• Szubszidiaritás elve
• A fogyatékkal élők szükségleteire összpontosító, integrált megközelítés
• Partnerség
• A fogyatékkal élők integrációja és társadalmi befogadása

A DizabNet tagjai osztják a következő alapvető fő értékeket: eredményesség és hatékonyság, a különböző szervezeti kultúrák elismerése és elfogadása, átláthatóság és bizalom, fegyelem és lelkiismeretesség, valamint más tagok kezdeményezésének befogadása és támogatása.

A DizabNet tagok készek együttműködni az alábbi területeken:
a) A kedvezményezett igényei alapján meghatározott folyamatos és integrált szolgáltatások támogatása
b) A jó gyakorlatok támogatása
c) Lobbizás a szociális szolgáltatást nyújtók érdekében és támogatásuk a fogyatékkal élő személyek és családjaik érdekeinek és jogainak biztosításáért
d) Szakmai fejlődés
e) Információcsere a fogyatékosság és a szociális szolgáltatások területén
f) Tevékenységek, projektek és partneri programok kidolgozása és megvalósítása
g) Az aktuális információk megosztása és eljuttatása Dizabnetnek
h) A felelősségmegosztás és a társadalmi befogadás érzetének az erősítése a közösségben
i) A szociális szolgáltatószektor jogi keretrendszerének javítása
j) A fogyatékkal élők jogaira vonatkozó nemzetközi dokumentumok terjesztése és népszerűsítése