EASPD
A Fogyatékkal élőknek szolgáltatást nyújtók európai Szervezete (European Association of Service providers for Persons with Disabilities – EASPD) több mint 17 000 támogatási szolgáltatást nyújt Európa szerte a különböző fogyatékkal élő emberek számára. Arra törekszünk, hogy olyan kiváló szolgáltatást nyújtsunk, amely elősegíti minden fogyatékos ember teljes értékű részvételét és integrációját a társadalomba. Meggyőződésünk, hogy a támogatási szolgáltatások kulcs szerepet játszanak abban, hogy az emberek egyenlően élvezhessék emberi jogaikat, fogyatékosságtól, vagy bármilyen más tényezőtől függetlenül. Pontosan ez a meggyőződés vezérli munkánkat Brüsszelben, Strasbourgban és egész Európában.

Ily módon azért dolgozunk, hogy biztosítsuk:

• Az ENSZ Fogyatékkal élők jogairól szóló Egyezményének teljes körű megvalósítását;
• Kiváló minőségű és felhasználó-központú szolgáltatások nyújtását elszámoltatható, hatékony és eredményes módon;
• Tisztességes munkafeltételek és egész életen át tartó tanulási lehetőségek biztosítását a szolgáltatások nyújtásában dolgozó személyeknek.

Az EASPD nyolc, EASPD tagokból és szakértőkből álló munkacsoportot hozott létre munkájának segítéséhez. A Korai Intervenciós Érdekcsoport (Interest Group on Early Intervention) 2015-ben jött létre és a kora gyermekkori szolgáltatások valamennyi területét igyekszik lefedni. Fő célja, hogy erőforrásként szolgáljon az EASPD számára minden kora gyermekkori intervencióval (ECI) kapcsolatos ügyben, hogy EU szinten nyomon kövesse az ECI-vel és a gyermekek jogaival kapcsolatos fejleményeket és ezekre megfelelően reagáljon. Az érdekcsoport tagjai többek között Szlovákiából, Szlovéniából, Ukrajnából, Hollandiából, Moldáviából, Horvátországból, Macedóniából, l Ausztriából, Belgiumból, Romániából és Bulgáriából érkeztek.

Az Érdekcsoport fő feladatai:
• a szakértelmek egyesítése az EASPD célkitűzéseinek és a kutatási pilléreknek az összekapcsolása érdekében;
• európai szinten proaktív módon követni az aktuális kérdéseket;
• gyors reagálású egységként és EASPD szóvivőként fellépni az EK felé, ha erre az EASPD Igazgatósága felhatalmazást ad;
• az információ-áramlás biztosítása azon témákban, amelyek nemzeti és regionális szinten fontosnak tekinthetők és szélesebb körű európai figyelmet igényelnek (vagy fordítva);
• elköteleződni a 3 pillérre támaszkodó – Hatás, Információ és Innováció – feladatok iránt.

Ezen ECI érdekcsoporton keresztül, amelynek tagjai a gondozók, szülők, ECI szolgáltatás menedzserek és kutatók az EASPD aktívan dolgozik a korai intervenció területén. Az EASPD-nek a kora gyermekkori intervencióról szóló Nyilatkozata lefektette az általunk megfelelőnek tartott ECI szolgáltatások alapjait, és politikai munkánk alapját képezi. Ezek az elvek számos európai projektben megvalósításra kerültek, amelyek célja, hogy Európa szerte fejlesszék a befogadó oktatási rendszereket. Ilyen projekt pl. az Út a befogadáshoz (Pathways to inclusion), az INVESTT, a TIDE és az ALDO. Az EASPD és érdekcsoportja emellett tréninget is szervezett a kora gyermekkori intervencióról, “Játsszunk, Fejlődjünk, Tanuljunk Együtt” (“Play, Grow, Learn Together”), hogy segítse tudatosítani és megérteni a sikeres ECI szolgáltatások követelményeit és kihívásait. Az EASPD tagja az Gyermekekbe Befektető Európai Szövetségnek (European Alliance for Investing in Children) is, amely 24 európai hálózatot fog össze.

További információ található a www.easpd.eu  oldalon.