Amint ez a weboldal elérhetővé válik (2019. szeptember), máris születnek az első eredmények. A projekt hátralévő időszakában, 2021 júniusáig, rendszeresen töltünk fel további produktumokat, amelyeket a projekt honlapján az “erőforrások” címszó alatt találnak.

1) Országjelentések az egyes partner országokból:

Az országjelentések különböző adatgyűjtési módszert és forrásokat használtak: strukturált interjúk a speciális nevelési igényű gyermekek szüleivel, valamint a különböző területek szolgáltatóival, kutatás-elemzés.

Eljárás

A kutatás-elemzéseket a projekt partnerek végezték az ECI szolgáltatásokra vonatkozó hivatalos jelentésekre és statisztikai adatokra, valamint a célországokban érvényben levő jogszabályi környezetre alapozva. Az országjelentések, amelyeket igény esetén rendelkezésre bocsátunk, bemutatják az egyes országokban alkalmazott keresési stratégiákat és a rendelkezésre álló erőforrásokat.

A családokat és a szolgáltatókat a projekt partnerek toborozták. A projekt partnerként működő ECI szolgáltatók munkatársai készítették a strukturált interjúkat a szolgáltatókkal és a családokkal.

A strukturált interjúkban való részvétel önkéntes volt, minden résztvevő részletes tájékoztatást kapott a kutatás céljairól és aláírásával igazolta, hogy kellő informáltsággal egyezik bele az interjúba. A titkosság és névtelenség garantálva volt azon résztvevők számára, akik úgy döntöttek, hogy nem fedik fel személyazonosságukat.

Az országjelentések elkészítése után minden ország felkérést kapott a DSMECI* ellenőrző listák kitöltésére, ahol a DSMECI komponensek megfelelő aspektusai jelennek meg az adott ország helyzetelemzésének eredményei és legjobb tudásuk alapján. Az ellenőrző listák kifejezetten jelen tanulmány céljára készültek.

* Fejlesztési rendszerek modell, készítette M. Guralnick (2001, 2005)

2) Összefoglaló jelentés angolul:

A jelentés az országjelentésekben bemutatott adatok elemzésének és szintézisének eredményét tartalmazza az ECI rendszerek és szolgáltatások helyzetének DSMECI szemszögéből való elemzése alapján Bulgáriában, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában.

3) ECI szolgáltatások eszköztárai:

Az eszköztárak alapja az Ajánlások a kora gyermekkori intervencióhoz c. könyv lesz:

I. RÉSZ – Kora gyermekkori intervenció: a neuronoktól a családi és szociális összefüggésekig

1. fejezet Kora gyermekkori intervenció és szerepe a fejlődés előmozdításában

2. fejezet Kora gyermekkori intervenció: állandóan fejlődő folyamat

II.RÉSZ – Javasolt gyakorlatok a koragyermekkori intervencióban

3. fejezet Családközpontú megközelítés: Útmutató az ECI javasolt gyakorlataihoz

4. fejezet A családközpontú beavatkozás folyamata

1) eszköz Kora gyermekkori intervenció: koncepciók és a mögötte lévő vízió

2) eszköz Családközpontú beavatkozási ciklusok folyamata

3) eszköz Integrált ágazati és transzdiszciplináris rendszer

4) eszköz Az ECI programok és rendszerek értékelése

5) eszköz Szakmai fejlődés és felügyelet

4) Pilot végrehajtása a partner országokban:

Az EASPD jelentést készít a pilotban résztvevő szervezetek kiválasztási kritériumairól, kettős perspektívából. Először széles perspektívából mutatjuk be, hogy milyennek kellene lenniük a szolgáltatásoknak, majd ezeket a pilotban a kísérletben résztvevő országok helyi viszonyai alapján adaptáljuk, módosítjuk és tovább fejlesztjük. Ezt követően jelentés készül a pilot megvalósításának hatáselemzéséről.

5) Minden partner országban képzéseket szervezünk.

Minden helyi partnerünk kiválaszt 3 szolgáltatót különböző területekről (állami/magán/kicsi/nagy szolgáltatók). Az első képzésre 2019 márciusában, Pozsonyban kerül sor.

6) Roadshow figyelemfelkeltő kampány stratégia:

A 21. hónapig megtervezésre és a partner országokban megszervezésre kerül egy figyelemfelkeltő kampány.

A partnerek a megtervezett figyelemfelkeltő kampány segítségével országos/regionális szintű Roadshow-kat szerveznek az érintett országokban.

7) ECI Agora támogatási hálózat minden partner országban:

A partnerek az ECI támogatási hálózat – az ECI Agoranak nevezett “mindent egy helyen” hálózat – létrehozásához igénybe vehetik a koprodukciós eszköztárat, az országjelentéseket és a Roadshow-t.

8) Ütemterv jelentés a partner országokban létrehozott támogatási hálózatról:

amelynek feladata, hogy segítse a nemzeti/regionális ECI kereteinek és megvalósítási stratégiájának kidolgozását az újonnan létrehozott ECI Agora támogató hálózat segítségével.

9) A projekt összes eredményének közzététele a projekt honlapján.

10) Záró események a partner országokban és végül Európa konferencia az Európai Parlamentben.