Какво представлява НАСО?
  • Национална неправителствена организация, работеща активно за създаването и имплементирането на ефективни национални и местни социални политики, дейности и услуги; 
  • Национално представителна организация, включваща доставчици на социални услуги, общини, работодатели, НПО, служители на социални услуги, работеща на територията на цялата страна и обединяваща повече от 2 000 структури;
  • Най-голямата национална организация за хора с увреждания, член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания;
  • Член на Националния съвет по въпросите на социалното включване;
  • Официален представител на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) за България.

Структура и основни постижения

  • НАСО има над 2 000 членове, сред които 266 са общини, 225 са НПО, 45 са бизнес-структури, 1 500 са доставчици на социални услуги и др. Членовете на НАСО подкрепят 33 000 потребители на социални услуги, от които 13 000 са хора с увреждания;
  • Повече от 4 000 лица с увреждания са назначени на работа в структурите на НАСО;
  • НАСО има два национални офиса – в гр. Варна и в гр. София -, както и 32 представителства в областните градове на страната.

Дейности

1. Подкрепа за хора с увреждания и други групи в риск от социално изключване

2. Подкрепа за развитието на активни местни социални политики и услуги

3. Подкрепа за развитието на корпоративна социална отговорност (КСО) в България

4. Подкрепа на организации и дейности в сферата на изкуството и културата, насочени към имплементирането на социални инициативи, водещи към по-голяма активност, позитивно отношение и социално включване на хората с увреждания

Годишни национални форуми и награди на НАСО

В рамките на своите дейности, НАСО въведе провеждането на ежегодни национални форуми на разнообразни теми в социалния сектор с участието на всички заинтересовани страни. Форумите се провеждат в партньорство с EASPD и Министерството на труда и социалната политика.

Освен национални форуми, НАСО имплементира и интензивна годишна програма с регионални и местни събития в областните градове и общините на територията на цялата страна.

За да насърчи добрите практики в сектора на социалните услуги, НАСО връчва годишни национални награди за принос към социалното развитие на България в няколко категории – общини, НПО, работодатели, социални услуги, изкуство и култура.