EASPD
Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii Pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) reprezintă peste 17.000 de furnizori de servicii de asistență pentru persoanele cu dizabilități din toată Europa cuprinzând toate tipurile de dizabilități. Ne străduim să oferim servicii de calitate care să promoveze participarea deplină și incluziunea tuturor persoanelor cu dizabilități în societate. Suntem convinși că serviciile de asistență joacă un rol esențial în a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure de drepturilor omului în aceeași măsură, dincolo de dizabilitate sau alți factori. Tocmai această convingere ne conduce munca în Bruxelles, Strasbourg și în toată Europa.

Astfel, lucrăm pentru a ne asigura că:
• Convenția ONU privind drepturilor persoanelor cu dizabilități este implementată pe deplin;
• Serviciile de înaltă calitate și centrate pe beneficiar sunt prestate într-un mod responsabil, eficient și eficace;
• Personalul angajat în servicii lucrează în condiții de lucru rezonabile și au oportunități de învățare continuă.

Pentru a-și susține munca, EASPD a constituit opt grupuri de lucru alcătuite din membri EASPD și experți. Grupul de interes privind intervenția timpurie a fost constituit în 2015 și încearcă să acopere tot spectrul serviciilor de intervenție timpurie. Scopul principal al grupului este de a reprezenta o resursă pentru EASPD în toate chestiunile privind intervenția timpurie, de a monitoriza evoluția serviciilor de intervenție timpurie și a drepturilor copilului la nivel european și de a reacționa în mod corespunzător. Grupul de interes este alcătuit din membri provenind, printre altele, din Slovacia, Slovenia, Ucraina, Olanda, Moldova, Croația, Macedonia, Austria, Belgia, România și Bulgaria.

Sarcinile principale ale grupului de interes sunt:
• de a colecta expertiză pentru a conecta pilonul EASPD al politicilor cu cel al cercetării;
• de a urmări problemele relevante într-un mod pro-activ la nivel european;
• de a acționa în calitate de grup de reacție rapidă și purtător de cuvânt pentru EASPD în fața Comisii Europene, dacă a fost autorizat de către Board-ul EASPD;
• de a asigura fluxul de informație privind subiecte identificate ca fiind importante la nivel național sau regional și care solicită mai multă atenție la nivel european (sau vice-versa);
• de a se implica în aceste sarcini, bazându-se pe cei 3 piloni ai organizației: impact, informație și inovație

Prin acest grup de interes privind intervenția timpurie alcătuit din practicieni, părinți, manageri ai serviciilor de intervenție timpurie și cercetători, EASPD lucrează în mod activ la acest subiect. Declarația EASPD privind intervenția timpurie a definit ce considerăm a fi servicii de intervenție timpurie adecvate și reprezintă baza muncii noastre privind politicile europene. Aceste principii au fost implementate în numeroase proiecte europene menite să îmbunătățească sistemele de educație incluzive din toată Europa, de exemplu, proiectul ”Pathways to Inclusion”, ”INVESTT”, ”TIDE” și ”ALDO”. EAPSD și grupul său de interes au organizat cursuri pe tema intervenției timpurii, ”Play, Grow, Learn Together”, pentru a crește gradul de conștientizare și înțelegere față de nevoile și provocările serviciilor de intervenție timpurie de succes. EASPD este totodată și membru al Alianței Europene pentru Investiția în Copii care aduce împreună 24 de rețele europene.

Pentru mai multe informații, accesați pagina www.easpd.eu