La momentul în care acest website va fi lansat online (în martie 2019) primele obiective vor fi fost deja realizate. În perioada rămasă a proiectului, până în aprilie 2020, vom încărca restul obiectivelor realizate în mod regulat și le veți găsi pe site-ul proiectului la capitolul “Resurse”.

1) Rapoarte de țară de la fiecare partener:
Pentru a întocmi rapoartele de țară, diferite metode și surse de colectare a datelor au fost utilizate: interviuri structurate cu părinții copiilor cu nevoi speciale și cu furnizorii de servicii din diferite domenii, precum și documentare.

Procedură

Documentarea a fost realizată de către partenerii proiectului, bazându-se pe rapoarte oficiale și date statistice despre serviciile și legislația privind intervenția timpurie din țările respective. Descrierea strategiilor de cercetare și sfera resurselor relevante pentru fiecare țară sunt prezentate în rapoartele țărilor respective și sunt disponibile la cerere.
Familiile și furnizorii de servicii au fost recrutați de către partenerii proiectului. Interviurile structurate cu furnizorii de servicii și cu familiile au fost realizate de personalul furnizorilor de servicii de intervenție timpurie care sunt parteneri ai proiectului.
Participarea la interviurile structurate a fost voluntară, toți participanții au primit informații detaliate despre obiectivele și scopurile cercetării și au semnat documente prin care și-au dat consimțământul informat. Confidențialitatea și anonimatul au fost garantate acelor participanți care au ales să nu își dezvăluie identitatea. La finalizarea rapoartelor de țară, fiecare echipă a fost rugată să completeze listele de verificare DSMECI* care reflectă diferite aspecte relevante ale componentelor DSMECI, bazându-se pe rezultatele analizei situației din țările lor și pe cunoștințele și experiența lor. Listele de verificare au fost concepute în scopul acestui studiu.
* Modelul sistemelor de dezvoltare introdus de M. Guralnick (2001, 2005)

2) Raport concluziv în limba engleză:
Raportul reprezintă rezultatul analizei și sintezei datelor prezentate în rapoartele de țară, bazate pe analiza stării de fapt din cadrul sistemelor și serviciilor ECI din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia, din perspectiva DSMECI.

3) Instrumente de lucru pentru serviciile ECI:
Baza pentru instrumentele de lucru va fi Ghidul privind practicile recomandate: PARTEA I – Intervenția timpurie: de la neuroni la contextul familial și social Capitolul 1. Intervenția timpurie și relevanța acesteia pentru promovarea dezvoltării Capitolul 2. Intervenția timpurie: un proces în continuă evoluție PARTEA II: Practici recomandate privind intervenția timpurie Capitolul 3. O abordare centrată pe familie: îndrumări privind practicile recomandate în ECI Capitolul 4. Procesul intervenției centrate pe familie instrument 1) intervenția timpurie: conceptele și viziunea care stau la bază instrument 2) procesul ciclurilor de intervenție centrate pe familie instrument 3) un sistem de intervenție timpurie integrat, sectorial și transdisciplinar instrument 4) evaluarea programelor și sistemelor ECI instrument 5) dezvoltare și supervizare profesională

4) Implementarea unui program pilot în fiecare țară parteneră:
EASPD va elabora un raport privind criteriile de selecție pentru organizațiile pilot, bazat pe o dublă perspectivă. Vom avea mai întâi o perspectivă largă asupra modului în care ar trebui să arate serviciile, apoi adaptăm, modificăm și dezvoltăm aceste criterii pe baza contextului local din fiecare țară pilot. Va urma un raport privind evaluarea impactului implementării programului pilot.

5) Vor fi organizate sesiuni de formare în fiecare țară parteneră.
Fiecare partener local va selecta 3 furnizori de servicii reprezentând diferite medii de lucru (public/privat/mic/mare). Prima sesiune este programată la Bratislava, în martie 2019.

6) Strategie de campanie de sensibilizare printr-un tur de prezentare
Până la a 21-a lună de proiect, schița unei campanii de sensibilizare în țările partenere va fi concepută și organizată. Partenerii vor folosi campania de sensibilizare concepută pentru a implementa un tur de prezentare la nivel național/regional în fiecare dintre țările implicate.

7) Rețeaua de sprijin ECI Agora în fiecare țară parteneră:
Partenerii vor folosi instrumentele de lucru, rapoartele de țară și turul de prezentare pentru a crea o rețea de suport ECI – un „one-stop shop” numit ECI Agora.

8) Plan de acțiune pentru rețeaua de sprijin înființată în fiecare țară parteneră:
care va servi la dezvoltarea unui cadru de politică națională/regională privind intervenția timpurie și a unei strategii de punere în aplicare a politicilor, utilizând rețeaua de sprijin deja creată, ECI Agora.

9) Toate rezultatele proiectului vor publicate pe website-ul proiectului.

10) Evenimente de închidere a proiectului în fiecare țară parteneră și conferința europeană finală în Parlamentul European.