Rețeaua Dizabnet a fost înființată în 2007 și acționează ca o platformă de comunicare și reprezentare pentru prestatorii de servicii sociale în domeniul dizabilități, în complementaritate cu organizațiile care reprezintă interesele și drepturile persoanelor cu dizabilități și în acord cu documentele internaționale din acest domeniu, în special Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Facilitatorii acestei rețele au fost: Fundația ”Transilvană Alpha” Tg.-Mureș, Asociația ”Hans Salinger” Simeria, Fundația ”Orban” Odorheiu Secuiesc, Fundația ”Pentru Voi” Timișoara, Asociația ”Trebuie” Fetești, cu sprijinul EASPD – European Association for Service Providers for Persons with Disabilities și Handicap International.

În prezent, rețeaua are 106 de membri, aceștia fiind organizații / instituții cu caracter privat și public, unități protejate, cabinete individuale, precum și experți independenți sau din domeniul universitar.

Rețeaua Dizabnet este reprezentată de către Federația Dizabnet (www.dizabnet.ro) începând cu anul 2016 și a devenit membru EASPD din anul 2017.

Misiunea Dizabnet este aceea de a facilita creșterea calității serviciilor pentru persoanele cu dizabilități furnizate de către organizațiile / instituțiile membre și de a valorifica superior competențele și resursele acestora.

În viziunea Federației Dizabnet, serviciile pentru persoanele cu dizabilități din România sunt instrumente esențiale de promovare a incluziunii sociale, iar modernizarea și îmbunătățirea lor vor contribui substanțial la creșterea calității vieții acestor persoane, precum și la buna guvernanță în cadrul comunității.
Din acest motiv, Dizabnet este o rețea deschisa tuturor organizațiilor și instituțiilor dedicate satisfacerii nevoilor persoanelor cu dizabilități din Romania.

Scopul Federației Dizabnet este să realizeze și să întrețină cadrul de colaborare pentru organizațiile active prestatoare de servicii pentru persoane cu dizabilități, în vederea creșterii continue a calității acestor servicii.

Membri Dizabnet își bazează activitatea pe aceleași principii comune:
a) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
b) prevenirea și combaterea discriminării;
c) egalizarea șanselor;
d) solidaritatea socială;
e) subsidiaritatea;
f) abordarea integrată a serviciilor și centrată pe nevoile persoanei cu dizabilități;
g) parteneriatul;
h) integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Membri Dizabnet lucrează în rețea vizând aceleași valori comune: eficienta și eficacitate; recunoașterea și acceptarea culturilor organizaționale diferite; transparență și încredere; disciplină și conștiinciozitate; implicare și susținerea inițiativelor celorlalți membri.

Membrii Dizabnet sunt de acord să coopereze în următoarele domenii:
Promovarea de servicii continue și integrate pornind de la nevoile beneficiarilor;
Promovarea bunelor practici;
Activități de lobby și advocacy în favoarea prestatorilor de servicii sociale din domeniul dizabilității, cu respectarea intereselor și drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale aparținătorilor acestora;
Formare și dezvoltare profesională;
Schimb de informații relevante din domeniul dizabilității și a furnizării de servicii sociale;
Dezvoltare și implementare de activități, proiecte, programe în parteneriat;
Diseminare și promovare de informații relevante despre Dizabnet;
Responsabilizarea comunității și promovarea unei societăți incluzive;
Îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul serviciilor sociale;
Diseminarea și promovarea documentelor internaționale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități.